Nechajte nám odkazKontaktné údaje

Cuveé, s. r. o.

IČO: 45 571 643, DIČ: 202 305 22 95, IČ DPH: SK 202 305 2295
OR Okresný súd BA I, Oddiel: Sro, Vložka: 65623/B

Adresa sídla spoločnosti a prevádzky:
Mierová 85, 821 05  Bratislava
Telefón: (+421) 911-777-333
Email: info@uprievoznika.sk