statement-top

Pospolitý guľáš s krumplami.
Na jednu osobu bere sa pol funta mäsa, koľko teda osôb toľko pol funtov alebo polovic toľko funtov, to pokrájať na kúsky a posoliť..